Jesteś tutaj: Relacje inwestorskie Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Najbliższe Walne Zgromadzenie Baltic Ceramics S.A.

Zarząd spółki Baltic Ceramics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362454, NIP: 5252482136, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.743.115,40 złotych wpłaconym w całości („Spółka”), zwołuje na dzień 30 września 2020 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Smardzewskiej – Dejak ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika