Jesteś tutaj: Kontakt

Kontakt

Baltic Ceramics S.A.

ul. Świętokrzyska 30/63,
00-116 Warszawa
NIP: 5252482136

Spółka została wpisana 06 sierpnia 2010 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362454.